Bouwrecht

Aannemers lopen op veel momenten het risico om in geschillen te komen. Temeer doordat veel afspraken mondeling worden gemaakt. Dit maakt het moeilijker om achteraf aan te tonen welke afspraken gemaakt zijn. Zo kunnen onder meer geschillen ontstaan over meerwerk. Heeft u een geschil op het gebied van het bouwrecht?

  • Heeft uw aannemer de opdracht niet goed uitgevoerd?
  • Weigert uw opdrachtgever de aanneemsom te betalen?
  • Bestaat een geschil van inzicht over het opleveringsmoment?

Neem dan contact op met onze advocaat.