Identiteitsfraude: Help, een derde heeft een overeenkomst op mijn naam afgesloten.

Identiteitsfraude komt steeds vaker voor. Uit cijfers van Monitor identiteit blijkt dat professionele identiteitsfraude ieder jaar sterk toeneemt. Het internet maakt het voor iedereen makkelijker om overeenkomsten te sluiten. Bijvoorbeeld het online kopen van goederen en het online afsluiten van een lening. Ook vragen steeds meer bedrijven om een kopie van een identiteitsbewijs of rijbewijs. DezeMeer lezen over “Identiteitsfraude: Help, een derde heeft een overeenkomst op mijn naam afgesloten.”

De gemeente heeft een boete opgelegd: Huisvesting

Als eigenaar of huurder van een woning kunt u een boete ontvangen van de gemeente, omdat u in strijd zou hebben gehandeld met de huisvestingswet of lokale regels. (Vrijwel) iedere gemeente heeft een huisvestingsverordening. In deze verordeningen zijn regels met betrekking tot huisvesting opgenomen. Daarin wordt soms bepaald hoeveel personen in een woning mogen wonen,Meer lezen over “De gemeente heeft een boete opgelegd: Huisvesting”

Beëindigen huurovereenkomst door verhuurder

Bent u verhuurder en wilt u de huurovereenkomst beëindigen? Dan is dat niet altijd even makkelijk. De wijze waarop een verhuurder de huurovereenkomst kan beëindigen, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. In dit artikel zal ik de verschillende mogelijkheden toelichten. De volgende onderwerpen komen aan bod: Beëindiging van een huurovereenkomst voor bepaalde tijdMeer lezen over “Beëindigen huurovereenkomst door verhuurder”

Te hoge servicekosten

Veel huurders betalen te hoge servicekosten. Dit is vooral het geval bij vrije sector huurwoningen. Ieder jaar dient een afrekening van de servicekosten plaats te vinden. Als een huurder te hoge servicekosten betaalt, dan heeft deze huurder recht op terugbetaling. Soms gaat het hierbij om duizenden euro’s. Wat zijn servicekosten? De huurprijs bestaat meestal uitMeer lezen over “Te hoge servicekosten”

Te hoge huurprijs & een maximale huurprijs

Veel huurders betalen een te hoge huurprijs. Deze huurprijs ligt boven de vastgestelde maximale huurprijs. Dat geldt vooral voor huurders van onzelfstandige woonruimte. Dit zijn bijvoorbeeld studentenkamers. Uit onderzoek van de Woonbond bleek dat ruim 300.000 huurders teveel huur betalen. Mogelijk betaalt u ook een te hoge huurprijs. Indien dat het geval is dan kuntMeer lezen over “Te hoge huurprijs & een maximale huurprijs”