Advocaat te Amsterdam: Heldere en overzichtelijke tarieven

Helder & Overzichtelijk

Onze advocaat werkt tegen heldere en overzichtelijke tarieven. Dit betekent dat hij voorafgaand aan de werkzaamheden een inschatting maakt van de kosten. Het uurtarief wordt niet verhoogd met een willekeurig percentage aan kantoorkosten. Onze advocaat werkt voor bepaalde werkzaamheden tegen een vaste prijs. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het opstellen en beoordelen van overeenkomsten. Daarnaast is het soms ook bij andere type zaken mogelijk om bijzondere prijsafspraken te maken. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan vaste prijsafspraken of een succes fee. Daarnaast verricht onze advocaat ook werkzaamheden op basis van gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging). Dit betekent dat de overheid het merendeel van de advocaatkosten draagt. Dit is mogelijk voor cliënten met een kleine portemonnee in niet-zakelijke geschillen. Verder op deze pagina ga ik verder in op de door onze advocaat gehanteerde tarieven:

  • Tarief voor ondernemingen en professionele verhuurders;
  • Bijzondere prijsafspraken (vaste prijs, maximale prijs, succes fee);
  • Tarief voor particulieren;
  • Gefinancierde rechtsbijstand (toevoegingen)

Ondernemingen & professionele verhuurders

Voor ondernemingen en professionele verhuurders (meer dan één woning) hanteert onze advocaat een uurtarief van € 195,00 per uur exclusief BTW. In sommige gevallen is het mogelijk om alternatieve prijsafspraken te maken. Zo hanteert onze advocaat vaste prijzen voor het opstellen van huurovereenkomsten.

Bijzondere prijsafspraken

In sommige zaken kan onze advocaat rechtsbijstand verlenen op basis van afwijkende prijsafspraken. Dit is voornamelijk het geval indien de omvang van de werkzaamheden bij aanvang van de rechtsbijstand in grote mate in te schatten is. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het opstellen van een huurovereenkomst of een vaststellingsovereenkomst. Daarnaast kunt u denken aan de volgende bijzondere prijsafspraken:

  • Een succesfee. Bij deze optie is het basisbedrag lager. Echter, indien een vooraf vastgelegd resultaat wordt behaald, zal het tarief met terugwerkende kracht worden verhoogd.
  • Een maximale prijsafspraak. Bij deze optie is een reguliere prijs van toepassing. Echter, aan het maximale bedrag staat echter vooraf vast. Dit betekent dat de nota wel lager kan zijn, maar niet hoger dan de maximale prijsafspraak.

Kosten van een huurcontract

Onze advocaat hanteert gewoonlijk vaste prijzen voor het opstellen van een huurcontract. Het standaardtarief is € 400,00 inclusief BTW. Heeft u aanvullende eisen? Wilt u bijvoorbeeld meerdere bijzondere bepalingen opnemen in het contract? Of wenst u zowel een Nederlandse als een Engelse versie van het contract te ontvangen? Dan wordt een hoger tarief gehanteerd. Dit tarief wordt voorafgaand aan u medegedeeld.

Particulieren

Voor particulieren hanteert onze advocaat een uurtarief van € 195,00 per uur inclusief BTW. Soms is het mogelijk om alternatieve prijsafspraken te maken. Zo hanteert onze advocaat vaste tarieven voor het opstellen van contracten.

Gefinancierde rechtsbijstand: Toevoeging

Heeft u een kleine portemonnee? Dan kan ik u soms ook bijstaan op basis van gefinancierde rechtsbijstand. In dat geval verstrekt de overheid, de Raad voor Rechtsbijstand, een zogeheten toevoeging. Dat betekent dat de overheid het merendeel van uw advocaatkosten zal vergoeden. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een toevoeging? Bezoek dan de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Let op, voor bedrijfsmatige geschillen verleent de Raad voor Rechtsbijstand slechts in uitzonderingsgevallen een toevoeging.