Identiteitsfraude: Help, een derde heeft een overeenkomst op mijn naam afgesloten.

unrecognizable hacker with smartphone typing on laptop at desk

Identiteitsfraude komt steeds vaker voor. Uit cijfers van Monitor identiteit blijkt dat professionele identiteitsfraude ieder jaar sterk toeneemt. Het internet maakt het voor iedereen makkelijker om overeenkomsten te sluiten. Bijvoorbeeld het online kopen van goederen en het online afsluiten van een lening. Ook vragen steeds meer bedrijven om een kopie van een identiteitsbewijs of rijbewijs. Deze ontwikkelingen leiden ertoe dat het steeds makkelijker voor criminelen wordt om identiteitsfraude te plegen. Hierdoor kan een slachtoffer geconfronteerd worden met hoge claims. Soms van wel enkele tientallen duizenden euro’s. In dit artikel zal ik uitleggen hoe en waarom identiteitsfraude plaatsvindt. Daarnaast zal ik aangeven hoe u identiteitsfraude kunt voorkomen en wat u kunt doen als u al slachtoffer bent.

Onderwerpen indetiteitsfraude

In dit artikel komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Identiteitsfraude: de ontwikkelingen
  • Hoe gaan fraudeurs te werk?
  • Wat zijn de oorzaken?
  • Eigen schuld dikke bult
  • Tips voor burgers
  • Een bedrijf eist geld van mij. Wat kan ik doen?

Identiteitsfraude: de ontwikkelingen

Steeds meer overeenkomsten worden online gesloten. Dit is makkelijker en sneller dan het sluiten van een overeenkomst in een winkel of in een kantoorpand. Dit gemak komt echter ook met een prijs. Het is vaak makkelijker om online identiteitsfraude te plegen dan bij het in persoon afsluiten van een overeenkomst. De fraudeur hoeft zijn of haar gezicht immers niet te laten zien.

Ook is veel persoonlijke informatie online beschikbaar. Zo kunnen mensen van uw naam, geboortedatum en woonplaats op Facebook terugvinden. Daarnaast zijn veel kennissen en bedrijven bekend met uw bankrekeningnummer. Deze beschikbaarheid van informatie maakt het vaak makkelijk voor fraudeurs om op een overeenkomst af te sluiten op naam van een ander.

Identiteitsfraude wordt vaak door bekenden gepleegd. Bijvoorbeeld door een familielid of door een huisgast. Zie bijvoorbeeld uitspraak waarbij een creditcard was aangevraagd op naam van het slachtoffer door zijn inwonende schoonbroer.

Daarnaast moeten mensen steeds vaker een kopie van hun identiteitsbewijs overhandigen om een overeenkomst te sluiten. Veel database worden gehackt, waardoor deze kopieën en andere persoonsgegevens op straat komen te liggen. Ook medewerkers van bedrijven maken soms misbruik van gegevens uit deze databases. Denk bijvoorbeeld aan medewerkers GGD die persoonsgegevens hebben verkocht.

Wat zijn de oorzaken?

Er wordt vaak te weinig controle uitgevoerd door bedrijven en andere organisaties. Bij verschillende instanties zijn onvoldoende waarborgen ingebouwd om identiteitsfraude te voorkomen. Maar zelfs indien wel voldoende waarborgen ingebouwd zijn, kan onzorgvuldig handelen door medewerkers van deze bedrijven ertoe leiden dat identiteitsfraude niet wordt opgemerkt. Dit komt zelfs voor in gevallen waarbij een fraudeur de overeenkomst in persoon heeft gesloten.

Dit was ook het geval in zaken waarbij ik cliënten bijstond. In deze zaken was onder meer het volgende het geval:

  • Niet alle voorletters waren vermeld.
  • Het BSN was onjuist.
  • De geboortedatum was incorrect.
  • Geplaatste handtekening leek niet op handtekening op de kopie van het identiteitsbewijs.
  • De kopie van het identiteitsbewijs was al jaren verlopen.

Ondanks deze fouten waren toch overeenkomsten gesloten. Dit was het gevolg van onvoldoende waarborgen en/of onoplettendheid van medewerkers. Dit gebeurt niet enkel bij kleine ondernemingen, maar ook bij enkele van de grootste bedrijven ter wereld.

Een bedrijf eist geld van mij. Wat kan ik doen?

Het is belangrijk om zo snel mogelijk aangifte te doen, zodra u de identiteitsfraude ontdekt. U kunt de identiteitsfraude ook melden bij het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude.

Het is belangrijk om te achterhalen waar het bedrijf haar vordering op baseert. Vraag de onderliggende documenten op en controleer deze stukken zorgvuldig. Vaak zijn op deze documenten fouten te ontdekken. Indien dat het geval is, is de kans groter dat een rechter in uw voordeel zal beslissen. Een advocaat kan u hierbij helpen. Namens cliënten heb ik meerdere van dit soort zaken gewonnen. Onder meer doordat ik fouten in de stukken van de wederpartij ontdekte. Daarnaast worden in de aanvraagformulieren vaak telefoonnummers en e-mailadressen vermeld die het slachtoffer nooit heeft gebruikt.

Eigen schuld dikke bult

Is identiteit fraude gepleegd? Dan kan u toch aansprakelijk zijn voor de vordering die op uw naam is gesloten. U heeft namelijk de verplichting om te voorkomen dat anderen uw gegevens misbruiken. Als u onvoldoende heeft gedaan om misbruik van uw gegevens te voorkomen, kunt u toch aansprakelijk zijn voor de kosten. Zo mag u niet vrijwillig uw identiteitsbewijs aan derden afstaan. Ook het verstrekken van inloggegevens van uw bankrekening is niet verstandig.

Doet u dit toch? Dan loopt u het risico dat een derde een overeenkomst sluit op uw naam ondanks dat een onderneming voldoende zorgvuldig heeft gehandeld. In dat geval kunt u aansprakelijk zijn voor de overeenkomst ondanks dat u zelf geen overeenkomst hebt gesloten.

Tips om fraude te voorkomen

  • Bewaar belangrijke documenten, zoals identiteitsdocumenten, op een veilige plek.
  • Geef derden geen toegang tot uw inloggegevens.
  • Vermeld niet te veel persoonsgegevens online.
  • Verstrek uw BSN alleen als dat echt nodig is.
  • Vraagt een onderneming om een kopie van uw identiteitsbewijs? Gebruik dan de KopieID-App.

Wat kan ik doen als ik slachtoffer ben van identiteitsfraude?

Bent u slachtoffer geworden van identiteitsfraude? Doe dan zo snel mogelijk aangifte. Neem daarnaast zo snel mogelijk contact op met een advocaat. Een advocaat kan u begeleiden in het geschil met de onderneming die geld van u eist. Hierdoor wordt de kans zo groot mogelijk dat u geen geld hoeft te betalen.

Ik heb meerdere cliënten bij dit soort zaken bijgestaan, waardoor ik een expertise op dit gebeid heb ontwikkeld. Bent u slachtoffer van identiteitsfraude? Neem dan vrijblijvend contact met me op.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: