Te hoge servicekosten

boats on a river

Veel huurders betalen te hoge servicekosten. Dit is vooral het geval bij vrije sector huurwoningen. Ieder jaar dient een afrekening van de servicekosten plaats te vinden. Als een huurder te hoge servicekosten betaalt, dan heeft deze huurder recht op terugbetaling. Soms gaat het hierbij om duizenden euro’s.

Wat zijn servicekosten?

De huurprijs bestaat meestal uit twee onderdelen.

De kale huur. Dit is een vergoeding voor het gebruik van de woning zelf. Dit dient als een vergoeding voor de eigenaarslasten van de woning. Daarnaast bestaat de kale huurprijs uit winst.

Servicekosten. De servicekosten hebben betrekking op alle andere diensten die de verhuurder levert. Dit zijn goederen en diensten die de huurder ook zelf zou kunnen afnemen van een derde. Daarbij kunt u denken aan:

  • Gas, elektra en water.
  • Internet en televisie.
  • Meubels.

De omvang van de servicekosten

De servicekosten zijn dus een vergoeding voor de aanvullende diensten die de verhuurder levert. De vergoeding voor deze diensten dient vrijwel gelijk te zijn aan de kosten die de verhuurder maakt om deze diensten te leveren. De verhuurder mag dus geen winst maken op de servicekosten. Deze regel geldt voor sociale huurwoningen en voor vrije sector huurwoningen.

Eindafrekening

De huurder betaalt maandelijks een voorschot voor de bijkomende diensten. Dat is ook het geval als de huurovereenkomst niet vermeldt dat sprake is van een voorschot. Ieder jaar alsook aan het einde van de huurovereenkomst dient een afrekening van de servicekosten plaats te vinden. De verhuurder dient deze eindafrekening ieder jaar voor 30 juni aan de huurder toe te zenden. In deze eindafrekening vermeldt de verhuurder wat de daadwerkelijke kosten van de bijkomende diensten zijn geweest. Ook berekent de verhuurder welk bedrag de huurder aan voorschotten heeft betaald.

Blijkt hieruit dat de daadwerkelijke kosten lager zijn dan de voorschotten? Dan moet de verhuurder een deel terugbetalen aan de huurder. Blijkt hieruit dat de daadwerkelijke kosten hoger zijn dan de voorschotten? Dan moet de huurder bijbetalen.

Vindt geen eindafrekening plaats? Dan kunt u afdwingen dat de verhuurder alsnog een eindafrekening uitvoert. Als u een sociale huurwoning huurt dan kunt u dit afdwingen via de Huurcommissie. Als u een vrije sector huurwoning huurt dan kunt u dit afdwingen via de kantonrechter.

Te hoge servicekosten

Daarnaast brengen verhuurders vaak ten onrechte hoge servicekosten in rekening. Dit geldt onder meer voor VvE-kosten. Een verhuurder mag deze kosten enkel doorberekenen als een huurder direct voordeel heeft van de diensten die de VvE levert. Zo mag een verhuurder wel de kosten van een huismeester doorberekenen. Dat geldt ook voor energiekosten van de algemene ruimten. De onderhoudskosten mag de verhuurder echter niet doorberekenen.

Daarnaast brengen verhuurders vaak te hoge kosten in rekening voor meubilering en stoffering. Servicekosten voor meubilering en stoffering dienen als volgt te worden vastgesteld.

  • Tijdens de eerste vijf jaar na aanschaf mag een verhuurder 20% van de aanschafwaarde in rekening brengen bij de huurder.
  • Na deze eerste vijf jaar dient een herwaardering plaats te vinden. Vervolgens mag de verhuurder jaarlijks 20% van de restwaarde van de meubilering in rekening brengen bij de huurder.
  • Bij goederen met een langere levensduur dient de aanschafwaarde over tien jaar te worden verspreid. Dit geldt bijvoorbeeld voor ovens en koelkasten.

Conclusie

Heeft u te hoge servicekosten betaald? Dan heeft u recht op terugbetaling. Huurt u een sociale huurwoning? Dan kunt u zich tot de huurcommissie wenden. Als u een vrije sectorwoning huurt dan kunt u een procedure starten bij de kantonrechter. In sommige gevallen kunt u duizenden euro’s terugkrijgen. Ik kan u bijstaan in deze procedure. Neem vrijblijvend contact met mij op.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: