Te hoge huurprijs & een maximale huurprijs

sidewalk entrance to a white building

Veel huurders betalen een te hoge huurprijs. Deze huurprijs ligt boven de vastgestelde maximale huurprijs. Dat geldt vooral voor huurders van onzelfstandige woonruimte. Dit zijn bijvoorbeeld studentenkamers. Uit onderzoek van de Woonbond bleek dat ruim 300.000 huurders teveel huur betalen. Mogelijk betaalt u ook een te hoge huurprijs. Indien dat het geval is dan kunt u de huurprijs laten verlagen. Soms zelfs met terugwerkende kracht. In dit artikel zal ik het voorstaande toelichten.

Wat is een maximale huurprijs?

Voor sommige woningen geldt een maximale huurprijs. Deze woningen zijn sociale huurwoningen. Of een woning een sociale huurwoning is, wordt bepaald via het woningwaarderingssysteem. Aan iedere woning wordt een bepaald puntenaantal toegekend. Dit puntenaantal is onder andere afhankelijk van de volgende omstandigheden.

 • De hoeveelheid kamers in de woning.
 • De omvang van deze kamers.
 • Zijn deze kamers verwarmd?
 • De mate van luxe in de woning.
 • De WOZ-waarde va de huurwoning. Dit geldt enkel bij zelfstandige huurwoningen.

Aan elk puntenaantal is een bepaalde maximumprijs verbonden. Een tabel hiervan kunt u terugvinden op de volgende pagina. In de volgende gevallen is een maximale huurprijs van toepassing:

 • U huurt een onzelfstandige woonruimte.
 • U huurt een zelfstandige huurwoning en de maximale huurprijs ligt onder de liberalisatiegrens. In 2021 ligt deze liberalisatiegrens op € 752,33.

Huurt een zelfstandige huurwoning en ligt de huurprijs boven de liberalisatiegrens dan is geen maximale huurprijs van toepassing. In dat geval kan de verhuurder de huurprijs zelf vaststellen. U kunt op de website van de Huurcommissie het puntenaantal van uw huurwoning berekenen.

Te hoge huurprijs: Hoe laat ik de huurprijs verlagen?

Blijkt uit de tool van de Huurcommissie dat uw huurprijs boven de maximale huurprijs ligt? Dan betaalt u een te hoge huurprijs. In dat geval kunt u de huurprijs laten verlagen. Soms kan dit zelfs met terugwerkende kracht. Dat is het geval indien maximaal zes maanden geleden is aangevangen. Daarnaast kunt u de huurprijs ook met terugwerkende kracht laten verlagen indien:

 1. U een zelfstandige huurwoning huurt;
 2. Daarnaast sprake is van een huurovereenkomst voor bepaalde tijd;
 3. Deze huurovereenkomst nog niet geëindigd is. Of als deze huurovereenkomst minder dan zes maanden geleden is geëindigd.

Wilt u de huurprijs met terugwerkende kracht laten verlagen? Dan kunt u een verzoek indienen bij de Huurcommissie. U heeft hier geen advocaat voor nodig. De Huurcommissie zal zelf ook een huurprijsberekening uitvoeren. Blijkt daaruit dat sprake is van een te hoge huurprijs dan zal de Huurcommissie de te hoge huurprijs verlagen.

Is het niet meer mogelijk om de huurprijs met terugwerkende kracht te verlagen? Dan kunt u de huurprijs nog wel voor de toekomst laten verlagen. Dit doet u als volgt:

 1. Stuur een brief naar uw verhuurder waarin u voorstelt om de huurprijs te verlagen. U kunt een voorbeeldbrief vinden op de website van de Huurcommissie.
 2.  Weigert uw verhuurder de huurprijs te verlagen, dan kunt u een verzoek indienen bij de Huurcommissie.

Maximale huurprijs: Enkel de kale huur

Meestal bestaan de huurpenningen uit twee elementen:

 1. Een vergoeding voor het gebruik van de huurwoning zelf. Dit wordt de kale huur genoemd.
 2. Een vergoeding voor bijkomende diensten en leveringen. Dit zijn servicekosten.

De maximale huurprijs ziet enkel op de kale huur. Het is dus mogelijk dat u een hogere totale huurprijs betaalt zonder dat hierdoor de maximale huurprijs wordt overschreden. Let op, regelmatig brengen verhuurders ook een te hoog bedrag in rekening voor de servicekosten. Hier kunt u meer over lezen in het volgende artikel:

Soms rekenen verhuurders een prijs voor de kale huur en de servicekosten zonder deze kosten op te splitsen in de huurovereenkomst. Dit wordt een all-in-prijs genoemd. Een all-in-prijs is niet toegestaan. Betaalt u een all-in-prijs? Dan kunt u deze all-in-prijs laten opsplitsen. U leest hierover meer op de website van de Huurcommissie.

Conclusie

Als u een te hoge huurprijs betaalt, dan kunt u de huurprijs door de Huurcommissie laten verlagen. Deze procedure is vrij informeel. Hiervoor heeft u geen advocaat nodig. Heeft u een ander huurrechtelijk geschil? Dan staat onze advocaat voor u klaar. Neem vrijblijvend contact op met onze advocaat om uw vraag over het huurrecht te bespreken.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: